سیستم خزانه‌داری ارزی
موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در معاملات خود، از ارزهای مختلف استفاده می‌کنند، باید این ارز را از صندوق و یا حساب ارزی خود به جریان بیاندازند. لذا در این گونه مواقع، وجود نرم‌افزار خزانه‌داری ارزی، از ملزومات واجب سازمان است.
Possibilities
  • مدیریت دریافت و پرداخت ارزی.
  • مدیریت عملیات چک‌های ارزی.
  • امکان تعریف بانک‌ها و حساب‌های جاری و پس‌انداز.
  • تعریف اجازه دسترسی هر کدام از کاربران به هر یک از حساب‌ها یا صندوق‌ها.
  • امکان صدور سند تسعیر ارز ( محاسبه تغییر نرخ ارز ).
۰۱۸۰۳۳_drugs-like-opioids-ca