سیستم حقوق و دستمزد
نرم‌افزار حقوق و دستمزد، جهت محاسبات حقوق کارکنان، تعیین حقوق و دستمزد خالص و به روز، با توجه به مصوبات سالانه و سابقه فعالیت هر کارمند، با امکان تعریف فرمول‌های متنوع، جهت محاسبه انواع مدل‌های کاری، اعم از شیفت کاری، نوبت کاری و … و همچنین کنترل ورود و خروج کارکنان، محاسبات فیش‌های اختلافی, عیدی و سنوات در سازمان‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
Possibilities
 • معرفی انواع وام به صورت نامحدود.
 • معرفی انواع ماموریت به صورت نامحدود ( ساعتی، روزانه و … ).
 • نمایش مانده حساب‌های خاص پرسنل، نظیر حساب بازاریاب، حساب مساعده، حساب خرید پرسنل و … در فیش حقوقی به صورت اتوماتیک، برای هر یک از کارکنان.
 • آیتم‌های پرسنلی مانند قابلیت دریافت متن، تاریخ، شرط، مقدار، مبلغ و … .
 • معرفی دوره‌های کاری به صورت نامحدود.
 • معرفی انواع مرخصی به صورت نامحدود ( ساعتی، روزانه و … ).
 • معرفی آیتم‌های پرسنلی ( گروه خونی، شماره حساب و… ) به صورت نامحدود.
 • معرفی انواع فیش حقوقی ( عادی، روزانه، کارمزد، پیمانکاری و… ) به صورت نامحدود.
 • معرفی انواع استخدام ( قراردادی، عادی، کارمزدی، ساعتی و… ) به صورت نامحدود.
 • تمامی فرم‌ها، قابلیت قالب‌بندی ( نحوه نمایش اطلاعات ) را دارند و بر اساس قالب طراحی شده توسط خود کاربر، امکان چاپ و خروجی به Excel فراهم گردیده است.
 • امکان صدور فیش به صورت اتوماتیک برای تمامی پرسنل.
 • امکان صدور سند حقوق و دستمزد به صورت گروهی ( بر اساس مرکز هزینه، کارگاه و … ) یا به صورت تکی برای هر فرد.
 • امکان تعیین تاریخ صدور سند، توسط کاربر.
 • امکان صدور فیش حقوق و دستمزد به صورت ریز یا تجمیعی.
 • امکان ثبت وام، تقسیط، نمایش در فیش و همچنین ثبت سند وام به صورت اتوماتیک.
 • امکان تعیین محل نمایش آیتم‌های فیش ( مزایا، کسورات، توضیحات ).
 • امکان ثبت سند، برای برخی از آیتم‌های فیش حقوقی.
 • امکان محاسبه معوقه حقوق از هر دوره انتخابی.
 • امکان آرشیو فرمول‌ها و حکم‌های پرسنلی.
 • امکان صدور کارکرد ماهانه برای هر پرسنل.
 • امکان نمایش و چاپ احکام پرسنلی.
 • امکان تعریف قالب‌های متفاوت و نامحدود.
 • امکان استفاده از آیتم‌های کارکردی، حقوقی، پرسنلی، وام و … در فرمول‌نویسی آیتم‌های حقوقی.
 • امکان نمایش یا عدم نمایش آیتم‌هایی از فیش حقوقی، برای برخی از پرسنل که مانده آن آیتم‌ها صفر خواهد شد به عنوان مثال برای برخی از پرسنل می‌توان پاداش ماهانه در نظر گرفت، اما برای پرسنلی که مشمول پاداش نخواهند شد، آیتم مورد نظر در فیش آن‌ها نمایش داده نشود.
 • امکان ثبت، تایید و دستور پرداخت ( مساعده، خالص پرداختی حقوق و … ) و امکان تهیه گزارش بانک، از تمامی دستور پرداخت‌ها.
 • امکان استفاده از آیتم‌های پرسنلی، آیتم‌های حقوقی، آیتم‌های کارکردی و … در فرمول نویسی آیتم‌های فیش حقوقی.
 • تهیه لیست و دیسکت بیمه.
 • تهیه لیست و دیسکت بانک.
 • تهیه لیست و دیسکت مالیات.
 • ثبت سوابق قوانین داخلی و نحوه محاسبات هر فیلد از عوامل حقوقی.
  • امکان تعریف هر نوع روش محاسباتی خارج از لیست حقوق ( عیدی، سنوات، مرخصی و غیره ).
  • قابلیت تعریف قواعد محاسبه.
  • امکان تعریف کارگاه، محل خدمت، یا مراکز هزینه.
  • امکان تعریف انواع کارکردهای موثر در فیش حقوق طی ماه.
  • تعریف عوامل حقوقی، بصورت فرمول و پویا.
  • جداول تعریفات اولیه و استاندارد بیمه و مالیات.
  • جریان صدور فیش حقوقی اتوماتیک.
  • سیستم تسهیم کارکرد و قابلیت تعریف درصد کار برای هر مرکز هزینه با هر کارمند.
مزایا
 • ارتباط یکپارچه با نرم‌افزار پرسنلی.
 • مدیریت یکپارچه حقوق، برای کلیه کارکنان سازمان.
 • تعریف فرمت دلخواه فیش حقوقی.
 • ارائه دیسکت‌های بیمه، مالیات و بانک بدون نیاز به هیچ سیستم واسطه‌ای.
 • امکان برقراری ارتباط با دستگاه حضور و غیاب با خروجی excel
 • امکان دریافت خروجی به فرمت‌های excel و … .
 • امکان تعریف فرمولار قوانین حقوق و دستمزد.
 • استفاده از فرم گزارش‌ساز فیش‌های حقوقی.
 • صدور و ویرایش احکام پرسنلی به صورت گروهی.
 • امکان استفاده از طبقه‌بندی مشاغل در حکم‌های پرسنلی.
 • معرفی آیتم‌های حقوقی ( مبلغ دستمزد روزانه، مبلغ حق مسکن و … ) به تعداد نامحدود و همچنین قابلیت استفاده، به صورت نامحدود از آیتم‌های حقوقی در استخدام‌های مختلف، بدون نیاز به تعریف مجدد.
 • معرفی آیتم‌های کارکردی ( تعداد روز کاری، ساعت اضافه‌کاری و … ) به تعداد نامحدود و همچنین قابلیت استفاده از آیتم‌های کارکردی به صورت نامحدود، در استخدام‌های مختلف، بدون نیاز به تعریف مجدد.
 • معرفی آیتم‌های فیش حقوقی به صورت نامحدود و تعیین محل نمایش آن ( مزایا، کسورات، توضیحات، محاسباتی و … ).
 • فرم جداگانه مخصوص ثبت آیتم‌های حقوقی پرسنل ( مبلغ دستمزد روزانه، مبلغ حق مسکن و … ) و هچنین قابلیت تعریف قالب به صورت نامحدود جهت ثبت اطلاعات.
 • فرم جداگانه، مخصوص ثبت آیتم‌های کارکردی پرسنل ( تعداد روزکاری، ساعت اضافه‌کاری و… ) و هچنین قابلیت تعریف قالب به صورت نامحدود جهت ثبت اطلاعات.
 • فرمول‌نویسی آیتم‌های فیش حقوقی و تعیین پیش شرط به صورت نامحدود برای هر یک از آیتم‌های فیش حقوقی.
 • صدور سند حسابداری فیش‌های حقوقی، توسط زیرسیستم حقوق و دستمزد.
reports
 • تهیه گزارش بیمه به صورت فایل word ، pdf ،excel ،TXT
 • نمایش اطلاعات بیمه‌ای پرسنل، قبل از تهیه دیسکت و ارسال به بیمه.
 • چاپ فیش‌های حقوقی به صورت تکی و پشت سر هم.
 • گزارش اقساط وام به تفکیک هر ماه.
 • گزارش مرور فیش‌ها.
 • گزارش مزایا و کسورات.
 • ایجاد دیسکت بیمه، دیسکت بانک ( برای واریز حقوق ) و دیسکت مالیات.
 • غیرفعال کردن کارمندان انصرافی یا اخراجی.
 • کنترل مانده وام و کسر از اقساط وام‌ها به صورت اتوماتیک.
 • تعریف متغیر فیلدهای موقت به صورت کسر یا اضافه به حقوق با تنظیمات مربوط به درصد، مبلغ، نام مشمولیت بیمه و مالیات.
 • ایجاد ارتباطات حسابداری با احکام حقوق و دستمزد.
 • صدور سند حسابداری.
 • محاسبه میزان عیدی، مرخصی و سنوات متعلقه هنگام تسویه.
 • ثبت مرخصی، غیبت و … روی فیش‌های حقوقی و اعلام به کارمند.
 • تعریف کارمندان به همراه مشخصات کامل بیمه ای، کد ملی و … .
 • تعریف انواع کارمند و انواع استخدام.
 • تعریف انواع وام.
 • تعریف چند کارگاه، محل خدمت و انتساب هر کارمند به محل خدمت مربوطه.
 • ثبت تمام اطلاعات اضافی درخواست اداره مالیات و تامین اجتماعی مربوط به دیسکت مالیات و دیسکت بیمه.
 • لینک کارمند به حساب تفصیل در حسابداری.
 • تعریف ضرایب قانونی و جدول مالیاتی، با امکان تغییر در ضرایب قانونی مصوب.
 • تعریف انواع سطوح تحصیلات و انتساب به کارمند.
 • قابلیت تعریف مشمولیت بیمه، مالیات و اضافه کار برای همه عوامل حقوقی.
 • تنظیم مشمولیت پرداخت مالیات یا بیمه برای انواع استخدام.
 • تعریف انواع شغل بیمه با لیست از قبل تعبیه شده شغل‌های استاندارد بیمه.
 • ساپورت قانون معافیت قسط وام مسکن از مالیات.
 • پرینت فیش‌های حقوق به شکل فردی یا گروهی.
 • فیش حقوقی با قابلیت چاپ گروهی.
 • مرور کارکردهای ثبت شده ماه به ماه هر کارمند.
 • مرور وضعیت فیش‌های حقوقی و پرداخت‌ها با انواع و اقسام گزارشات جمع‌بندی و تحلیلی.
 • گزارش وضعیت پرداختی کل حقوق، برای یک کارمند با جمع بندی‌ها.
 • گزارش لیست بیمه برای ارائه به شعب تامین اجتماعی.
 • گزارش اعلام وضعیت دیسکت استاندارد بیمه .
  • گزارش لیست واریزی به بانک‌ها.
  • محاسبه اتوماتیک فیش‌های حقوقی، به صورت یک به یک و گروهی.
  • صدور حکم حقوقی هر کارمند، به صورت جدا از هم یا تغییرات گروهی.
  • تعریف فیلدهای فرمولار، به شکل درصد از پایه حقوق.
  • تعیین اولویت‌های محاسبه عوامل حقوقی.
  • قابلیت ورود کارکرد طی ماه از فایل excel قابل تنظیم و یا از فایل دستگاه ساعت، به تفکیک کارگاه یا محل خدمت.
 • قابلیت ورود کارکرد، طی ماه، به شکل فرمول برای همه.
 • قابلیت ورود کارکرد، طی ماه کارمند در دو حالت فردی و گروهی.
 • قابلیت تغییر نام فیلدهای ویژه و تغییر عملکرد کاهشی یا افزایشی عامل، روی حقوق.
 • قابلیت تعریف ضریب اضافه کار، به شکل درصدی یا عدد ثابت.
 • قابلیت تعریف ضریب عوامل فومولار حقوق به شکل درصدی یا عدد ثابت.
۰۱۸۰۳۳_drugs-like-opioids-ca