IMG-20211108-WA0023
ارائه خدمات در حوزه امنیت

* مشاوره * کارشناسی * تعیین درصد پیشرفت

IMG-20211108-WA0023
ارائه خدمات در حوزه فناوری اطلاعات

* ترسیم وضعیت ایده‌آل برای افزایش کارایی * ترسیم تغییرات درون سازمانی * تحول سیستمی در منابع

IMG-20211108-WA0023
ارائه خدمات در حوزه مدیریت

* ساختار سازمانی * بهبود مدیریت * برنامه‌ریزی منابع سازمانی و خودکار سازی فرآیندها

ارائه خدمات در حوزه حاکمیت خدمات فناوری اطلاعات

* مستند سازی * تدوین راهکارهای مناسب * ارائه سرویس مناسب به کاربران

drugs-like-opioids-can-be-scavenged-and