سیستم پرسنلی

منابع انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه‌های سازمان‌ها وقتی به لحاظ تعداد و حجم زیاد پرسنل نیاز به ثبت و نگهداری وقایع و شرایط و… پیدا می‌کنند، سیستم‌های حوزه منابع انسانی در این مسیر پاسخگوی نیاز سازمان خواهند بود.

سیستم  پرسنلی، یکی از مهمترین سیستم‌های حوزه منابع انسانی است که در آن، کلیه امور مربوط به پرسنل و نگهداری سوابق شغلی و شخصی پرسنل به صورت مکانیزه مدیریت می‌گردد.

 تمامی اطلاعات مرتبط با پرسنل و جریان‌های اطلاعاتی مرتبط و ارتباطات لازم با واحد حقوق و دستمزد، ایاب و ذهاب، اعم از ورود و خروج یا مرخصی و ماموریت و … همچنین چارت سازمانی و پست‌ها و تشکیلات سازمانی و … جزو سیستم‌های عملیاتی این حوزه است.

امکانات 
 • امکان تعریف قوانین مرخصی و ماموریت و مدیریت روال مرخصی و غیبت.
 • امکان ارایه وضعیت آماری پرونده پرسنل، آخرین وضعیت‌ها و … .
 • امکان ارائه انواع گزارش‌های حوزه پرسنلی.
 • امکان مکانیزاسیون فرآیند ثبت، گردش و تایید یا رد مرخصی و ماموریت به صورت الکترونیکی.
 • امکان تعریف مشاغل و شرح وظایف و انتساب آن به پست‌های سازمانی و انتساب پرسنل اداری به پست‌های تعریف شده در چارت با محدوده تاریخ.
 • امکان تعریف چارت سازمانی به شکل درختی.
 • امکان جستجو در اطلاعات پرسنل و سایر اطلاعات پرونده‌های پرسنل.
 • امکان صدور احکام کارگزینی.
 • امکان استفاده همزمان از نرم‌افزار در بستر انواع شبکه، جهت یکپارچگی اطلاعات در حالت پراکندگی جغرافیایی.
 • امکان تعریف اطلاعات پرسنل و گروه‌بندی پرسنل.
 • امکان دریافت انواع گزارشات پرسنلی با فرمت و شکل دلخواه.
مزایا
 • یکپارچگی با دیگر سیستم‌های منابع انسانی.
 • قابلیت کاربری در مدل‌های نظام هماهنگ کشوری و وزارت کار و تامین اجتماعی.
 • قابلیت مدیریت و نگهداری پرونده‌های پرسنلی ( نگهداری سوابق تحصیلی، افراد تحت تکفل، ثبت سوابق جبهه و جانبازی و آزادگی و بسیج، سوابق دوره‌های آموزشی، سوابق و امتیازات ارزشیابی، مشخصات معرف، سوابق عضویت در شوراها و ارگان‌ها، نگهداری سوابق شغلی و رسته و گروه و مرتبه علمی و … ).
 • قابلیت تخصیص یک پست در محدوده‌های تاریخی به یک پرسنل یا یک پرسنل به چند پست.
۰۱۸۰۳۳_drugs-like-opioids-ca