سیستم دریافت و پرداخت
نرمافزار دریافت و پرداخت، زیر مجموعه سیستم خزانه‌داری، با شکلی ساده بوده و بسیار پرکاربرد است، بطوری‌که حجم بسیاری از اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک، توسط این سیستم صادر می‌‌شود.
 امکانات
 •           زیر سیستم چاپ چک و کنترل وضعیت برگه چک‌ها، با انواع فرمت‌ها، با امکان اضافه کردن فرمت جدید روی تصویر چک.
 •           زیر سیستم تنخواه‌داری.
 •       قابلیت تعریف تعامل، با طرف حساب‌ها یا ارزش‌گذاری طرف حساب‌ها در کنار قابلیت کنترل اعتبار.
 •       تفکیک مراحل صدور سند خزانه، قطعی کردن اسناد در خزانه، عامل‌گذاری اتوماتیک و صدور سند.
 •       حسابداری جمعی.
 •       واگذاری جمعی چک، به بانک و چاپ برگه واگذاری.
 •       مغایرت‌گیری بانکی با قابلیت دریافت فایل گردش حساب از بانک، یا از اینترنت به شکل فایل متنی یا excel
 •       قابلیت صدور جمعی  و فشرده شده اسناد خزانه، روی حسابداری، جهت جلوگیری از حجم اسناد در حسابداری.
 •       تعریف عوامل گردش نقدینگی و گزارشات گردش نقدینگی.
 •       گزارش برآورد وضعیت بانک و همچنین امکان انتقال و تامین موجودی بین بانک‌ها و تنخواه‌گردان و صندوق‌ها و … .
 •       هشدار زمان وصول چک‌ها و کسری بانک و … .
مزایا
 •       پوشش کامل نیازهای واحد خزانه.
 •       چاپ چک در کنار مراودات مربوط به چک پرداختنی.
 •       فرم صدور جمعی برای عملیات متعدد، شبیه به باجه دریافت.
 •       اتصال دریافت و پرداخت، با ماهیت زیر سیستم، در قالب حسابداری سه بعدی مثل دریافت، بابت فاکتور یا … .
 •       مدیریت و کنترل اسناد دریافتنی.
 •       مدیریت و کنترل اسناد پرداختنی.
 •       ارتباط با زیر سیستم حسابداری و همچنین صدور خودکار اسناد حسابداری.
 •       ارتباط با زیر سیستم اطلاعرسانی.
 •       کاهش اسناد برگشتی با توجه به ارتباط یکپارچه با ماژول اطلاع‌رسانی.
 •       چاپ و پاراف چک با قابلیت معرفی انواع برگ چک، برای هر بانک و تنظیمات چاپ.
 •       مدیریت اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی.
 •       قابلیت تعریف انواع صندوق‌ها، بانک‌ها، شعب، حساب‌های بانکی و تنخواه‌ها.
 •       قابلیت دریافت و پرداخت وجوه نقد، حواله، چک، اسناد، کارت به کارت، کارتخوان، سفته، اوراق بهادار یا دیگر اشیاء قیمتی، به طور همزمان در یک فیش واحد.
 •       پیوست نمودن اسناد و فایل‌های مورد نیاز به هر فیش دریافت و پرداخت.
 •       نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی، در جریان وصول، وصول نشده، برگشتی‌ها، واگذارشده‌ها و نقد شده‌ها.
 •       مدیریت انواع وضعیت اسناد دریافتنی، نزد صندوق در جریان وصول و همچنین  وصول شده.
 •       مدیریت انواع وضعیت اسناد پرداختنی پرداخت شده، پاس شده، عودتی و … .
 •       قابلیت راس‌گیری اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی، بصورت مجزا، برای هر گروه از اسناد و فیش‌ها.
 •       قابلیت معرفی حساب‌های بانکی متعدد و نگهداری شماره کارت، صاحبان امضا، دستگاه‌های پوز و … .
 •       قابلیت تنظیم کدینگ خاص حسابداری، بصورت کلی و اختصاصی، برای هر حساب بانکی، صندوق و … .
 •       مدیریت اسناد تضمینی، دریافتی و پرداختی، با امکان عودت و وصول.
 •       نگهداری سابقه و تاریخچه کامل اسناد و چک‌های دریافتی و پرداختی.
 •       قابلیت منظور نمودن فیش در چند حساب مختلف.
 •       مغایرت‌گیری بانکی اتوماتیک و دستی به همراه وارد کردن فایل اکسل صورت‌حساب بانک‌ها به‌ صورت خودکار.
 •       صدور فیش وصولی اسناد در جریان و وصولی اسناد پرداختی، از روی صورت‌حساب بانکی، به‌صورت خودکار.
 •       ارتباط فیش‌های دریافت و پرداخت، با فاکتورهای خرید و فروش، جهت مدیریت تسویه فاکتورها.
 •       مدیریت تنخواه‌های پرداختی و نحوه هزینه‌کرد و صدور خودکار اسناد مالی مربوطه.
 •       جستجوی پیشرفته، بر روی فیش‌های صندوق، با اعمال محدودیت‌های متنوع، از قبیل، نام، تاریخ، شماره و غیره.
 •       صدور سند حسابداری، بصورت دستی و یا خودکار، در هنگام صدور فیش دریافت و پرداخت.
گزارشات
 •       گزارش تفکیکی اسناد دریافتنی و پرداختنی، با امکان صدور دستور محدودیت، بر اساس مبلغ، تاریخ، شماره، بانک، وضعیت و … .
 •       نمایش هشدار اسناد سررسید شده‌ی تاریخ گذشته به کاربر، در هنگام اجرای سیستم.
 •       گزارش صورت حساب‌های بانک‌ها، صندوق‌ها و تنخواه‌ها، با اعمال محدودیت‌های متنوع.
 •       گزارش مانده حساب بانک‌ها، صندوق‌ها و تنخواه‌ها به تفکیک.
 •       گزارش پیش‌بینی نقدینگی در آینده، بر اساس موجودی بانک‌ها و صندوق‌ها بر اساس اسناد دریافتنی در جریان و پرداختنی در آینده.
 •       گزارش کامل از تاریخچه اسناد دریافتنی و پرداختنی.
 •       گزارش فیش‌های دریافتی و پرداختی بصورت ریز و خلاصه، با اعمال محدودیت‌های متنوع.
 •       گزارش جمع اسناد و مبلغ دریافت شده از یک مشتری خاص، در بازه زمانی خاص.
 •       امکان خروجی  کلیه گزارشات در قالب word ، excel،pdf 
 •       ورود گردش واقعی بانک و مقایسه آن، با اسناد ثبت شده حسابداری و ارائه لیست مغایرت بانکی به صورت اتوماتیک.
 •      امکان ورود گردش واقعی بانک به صورت دیسکت دریافتی از بانک.
 •       لیست و مشخصات کامل طرف حساب‌ها، تلفن، آدرس، ایمیل، محل جغرافیایی و … .
 •       تعریف انواع طرف حساب‌ها، مانند نمایندگیها، همکاران، مشتریان عادی و … .
 •       قابلیت گروهبندی طرف حسابها و انتساب داینامیک هر طرف حساب به هر گروه.
 •       امکان تعریف طرف حساب مجازی مانند هزینه پیک و … .
 •       گزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه و … .
 •       گزارش وضعیت گردش بانک، با موجودی لحظه به لحظه آن.
 •       گزارش گردش هر طرف حساب، با فاکتورهای مربوطه.
 •       گزارش از گردش حساب هر طرف حساب.
 •       گزارشات مربوط به اسناد در جریان وصول، اسناد پرداختنی و … .
 •       ثبت و نگهداری حساب بانک‌ها و صندوق‌ها، با اعلام موجودی به روز و دقیق.
 •       چاپ چک در انواع فرمت‌های بانک‌های دولتی و خصوصی، با قابلیت تعریف فرمت جدید و تنظیم روی تصویر واقعی چک.
 •       چاپ تاییدیههای صدور چک و مجوزهای پرداخت چک، امکان چاپ تکی و یا چاپ جمعی.
 •       گزارش عملکرد روزانه صندوق با موجودی لحظه به لحظه صندوق یا صندوق‌ها.
 •       قابلیت تعیین سقف اعتبار بدهکاری و بستانکاری، برای طرف حساب.
 •       تعیین اتوماتیک حساب تفصیل برای هر طرف حساب و برعکس.
 •       قابلیت هدایت بدهکاری یا بستانکاری یک طرف حساب به هر حساب دیگر. 
۰۱۸۰۳۳_drugs-like-opioids-ca