سیستم خزانه‌داری
سیستم خزانه‌داری، زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم بسیاری از اسناد حسابداری اتوماتیک توسط آن صادر می‌شود.
سیستم خزانه‌داری، با قواعد تعریف شده با سیستم حسابداری و سایر سیستم‌ها، مانند فروش، تدارکات و … رابط و کنترل کننده گردش مالی بین زیر سیستم‌ها است.
امکانات
 • قابلیت صدور جمعی و فشرده شده اسناد خزانه روی حسابداری، جهت جلوگیری از حجم اسناد در حسابداری.
 • استفاده از قابلیت حسابداری سه بعدی و ارایه گزارشات ریز، با ماهیت‌های خزانه، از گردش حساب حسابداری.
 • تعریف عوامل گردش نقدینگی و گزارشات گردش نقدینگی.
 • گزارش برآورد وضعیت بانک، امکان انتقال و تامین موجودی بین بانک‌ها و تنخواه گردان و صندوق‌ها.
 • عملیات پایان سال مالی و انتقال اتوماتیک چک‌ها و اسناد باز، به سال مالی جدید.
 • زیر سیستم چاپ چک و کنترل وضعیت برگه چک‌ها، انواع فرمت‌ها، با امکان اضافه کردن فرمت جدید روی تصویر چک.
 • زیر سیستم تنخواه‌داری.
 • قابلیت تعریف تعامل با طرف حساب‌ها یا ارزش‌گذاری طرف حساب‌ها در کنار قابلیت کنترل اعتبار.
 • تفکیک مراحل صدور سند خزانه، قطعی کردن اسناد در خزانه، عامل‌گذاری اتوماتیک و صدور سند حسابداری جمعی.
 • واگذاری جمعی چک به بانک و چاپ برگه واگذاری.
 • مغایرت‌گیری بانکی با قابلیت دریافت فایل گردش حساب از بانک ( یا از اینترنت ) به شکل فایل متنی یا excel
 • مدیریت دریافت و پرداخت ارزی.
 • مدیریت عملیات چک‌های ارزی.
 • امکان تعریف بانک‌ها و حساب‌های جاری و پس‌انداز.
 • تعریف اجازه دسترسی هر کدام از کاربران به هر یک از حساب‌ها و یا صندوق‌ها.
 • امکان صدور سند تسعیر ارز.
مزایا
 • دارای فرم صدور جمعی برای عملیات متعدد شبیه به باجه دریافت.
 • امکان اتصال دریافت و پرداخت با ماهیت‌های زیر سیستم، در قالب حسابداری، همانند دریافت بابت فاکتور.
 • پوشش کامل نیازهای واحد خزانه.
 • چاپ چک در کنار مراودات مربوط به چک پرداختی.
 • کنترل گردش چک و شماره چک‌ها به شکل سریالی.
 • سیستم چاپ چک با تمام فرمت‌های چک‌های بانک‌های رسمی کشور با قابلیت طراحی و اضافه کردن نمونه چاپی چک‌های جدید.
 • قابلیت صدور جمعی و فشرده شده اسناد خزانه، روی سیستم حسابداری.
 • ارتباط با زیر سیستم حسابداری و صدور خودکار اسناد حسابداری.
 • امکان دریافت و پرداخت بصورت‌های، نقد، بانک، اسناد، حواله، تضمینی، به طور همزمان در یک فیش واحد. 
۰۱۸۰۳۳_drugs-like-opioids-ca