سیستم برنامه‌‌‌ریزی تولید

امکانات، مزایا و گزارشات

 • امکان ثبت سفارش‌های دریافت شده از مشتریان به تفکیک هر مشتری.
 • محاسبه و نیازسنجی مواد و نیمه ساخته‌های مورد نیاز برای تولید هر سفارش ( محصول ).
 • امکان صدور درخواست خریدهای تجمیعی جهت تامین مواد اولیه.
 • امکان صدور دستور ساخت‌های پیمانکاری و داخلی، جهت تامین قطعات و نیمه ساخته‌ها، برای تولید محصول نهایی.
 • امکان برنامه‌ریزی زمان‌بندی تولیدات، به صورت روزانه و هفتگی به تفکیک پرسنل، بر اساس ساعت کاری روزانه.
 • امکان محاسبه مجدد MRP در صورت به روز رسانی یا تغییر سربرنامه تولید.
 • امکان حذف سفارشات واقعی که از طریق محاسبات MRP ایجاد شده‌اند.
 • امکان محاسبه ( Material Requirements Planning ) ( MRP ) برنامه‌ریزی  احتیاجات مواد ( چه کالاهایی، در چه زمانی و به چه مقداری مورد نیاز است ).
 • امکان صدور درخواست خریدهای روتین و تجمیعی، با توجه به میزان مصرف ماه‌های دوره‌های گذشته.
 • پیش‌بینی مواد و نیمه ساخته‌های لازم، جهت شارژ خطوط تولید، برای روزهای آتی.
 • ثبت رسید تولید‌های پیمانکاری، به صورت تجمیعی و اختصاص اتوماتیک آن‌ها به دستور ساخت‌های صادر شده.
 • کنترل و پیگیری مراحل روند تولید سفارش مشتری، از مرحله تامین مواد تا مرحله تحویل محصول نهایی.
 • دریافت اطلاعات ( Bill Of Materia ) BOM ( سیستم درخت محصول ) محصولات به صورت یکپارچه، با ماژول مهندسی ساخت.
 • دریافت اطلاعات موجودی کالاها از سیستم انبار.
 • دریافت قیمت‌های استاندارد مواد، از سیستم انبار.
 • دریافت اطلاعات سفارشات در راه ( خریدهای برنامه‌ریزی شده ) از ماژول خرید داخلی و خرید خارجی.
 • صدور سفارشات واقعی طبق برنامه احتیاجات مواد، به صورت درخواست کالا از انبار، درخواست خرید، ( خرید داخلی، خرید خارجی، برون سپاری ) و سفارش تولید.
 • پیشرفت سفارشات مشتری و تخمین زمان تحویل سفارش‌ها.
 • صدور اتوماتیک دستور ساخت product order ( سفارش محصول ) از روی سفارش مشتری.
 • چاپ برنامه تولید به تفکیک پرسنل و واحدهای سازنده.
 • ارائه گزارشات هزینه جذب شده، گزارش تولید محصول، مصرف مواد اولیه، گردش تولید و … .
 • گزارش کارکرد پرسنل تولیدی، توقفات تولید، ماشین‌ها.
 • این  نرم‌افزار،  جهت کنترل  زمان‌بندی  تولید کالا، برای  هر خط و  نیز کنترل مواد اولیه  لازم  برای  ساخت  بر  مبنای  فرمول  ساخت  و ( Flow Process Chart ) FPC ( تجزیه و تحلیل چگونگی فرآیند تولید و ساخت ) و نیز برنامه‌ریزی سفارش‌های تولید بر اساس اولویت بندی‌های تعیین شده می‌باشد.
 • این نرم‌افزار از مرحله سفارش کالا و یا برنامه تولید شروع شده و کنترل‌های هوشمندی روی موجودی مواد، رزرو مواد اولیه و همچنین کنترل اجزاء جانشین، با امکان مشخص کردن انبارهای تاثیرگذار در برنامه‌ریزی از امکانات این سیستم است.
۰۱۸۰۳۳_drugs-like-opioids-ca