سیستم اتوماسیون اداری
 • حذف مکاتبات کاغذی در سازمان.
 • انجام کارهای سازمان در هر زمان و مکان.
 • ثبت و نگهداری اسناد در حجم کمتر و ایمنی بالا.
 • ردیابی و پیگیری مراحل کار با تولید گزارشات متنوع مدیریتی.
 • استفاده از عملیات خودکارسازی فرآیند‌های اداری.
امکانات و مزایا
 • امکان بازگرداندن نامه جهت اصلاح و امکان ارسال یادداشت و ارسال فایل ضمیمه در نرم افزار دبیرخانه.
 • امکان ارسال پیرو، عطف و ارجاعات قبلی نامه، همراه ارجاع در این نرم‌افزار.
 • امکان attach کردن برگه و سند به نامه.
 • کارتابل کاربر در سیستم دبیرخانه با قابلیت نمایش‌ نامه‌های ارسالی به هر شخص در کارتابل او.
 • امکان تعریف فرمت word برای چاپ نامه توسط خود کاربر.
 • امکان گزارش‌گیری نامه به صورت کلی.
 • امکان گزارش‌گیری نامه به تفکیک پست واحد اندیکاتور.
 • امکان تعریف تقویم برای سازمان، بابت قرارهای هر شخص و یادآوری قرارها.
 • امکان گزارش‌گیری به تفکیک هر پست و واحد دبیرخانه.
 • امکان ارسال پیام بین واحد و اشخاص سازمان.
 • امکان تعریف کارتابل در قالب کاربران و ساختار سازمانی.
 • امکان تعریف میزان دسترسی به کارتابل‌ها.
 • امکان تعریف کارتابل جانشین و تفویض اختیار.
 • امکان قفل کردن و باز کردن کارتابل توسط کاربر.
 • ارجاع از کارتابل به کارتابل‌های دیگر ( ارجاع گروهی )  با امکان معرفی نوع و تاریخ پیگیری.
 • نمایش کلیه ارجاعات به کارتابل، بصورت اتوماتیک با تفکیک ارجاعات جدید و در دست اقدام.
 • ثبت هامش‌های عمومی برای مشاهده کلیه طرف‌های ارجاع در کارتابل و یا هامش اختصاصی برای کارتابل بطور جداگانه.
 • نمایش هامش‌های نوشته شده برای ارجاع.
 • بایگانی ارجاع در پرونده مربوطه.
 • ارجاع از کارتابل دیگری با امکان بایگانی یک کپی در پرونده مورد نظر.
 • فیلتر اطلاعات ثبت شده در کارتابل.
 • نمایش کلیه فرم‌های سایر سیستم‌ها، مانند حسابداری مالی، انبار و … افزون بر نامه‌های وارده و صادره و مکاتبات داخلی.
 • امکان ارجاع گروهی.
 • امکان نوشتن هامش با انتخاب از لیست کلمات ثابت و استفاده از قلم نوری.
 • اعلام تعداد روزهای باقیمانده، جهت پیگیری و ارسال پاسخ.
 • امکان ثبت یادداشت برای پیگیری‌های مختلف، جهت اطلاع کاربر و ارجاع دهنده.
 • پیگیری ارجاع دهنده جهت مشاهده اقدامات انجام شده، توسط ارجاع شونده با امکان مجدد.
 • اعلام صوتی ورودی‌ها به کارتابل به استفاده کننده توسط سیستم.
 • امکان تعریف اطلاعات پایه در قالب جداول متعدد مانند:
 • انواع نامه
 • نوع طبقه‌بندی
 • اولویت نامه
 • موضوع نامه‌ها
 • نحوه ارسال نامه
 • شکل نامه ( اصل، رونوشت، کپی و … )
 • تعریف انواع کلمات و جملات جهت استفاده در سیستم و سرعت عمل تایپ.
 • طبقه‌بندی پرونده بایگانی با امکان تعریف میزان دسترسی کاربران به آن‌ها.
 • معرفی شکل فیزیکی پرونده‌های بایگانی ( زونکن و پوشه ).
 • تعریف مشخصات دریافت کنندگان و فرستندگان نامه‌های خارج از سازمان.
 • تعریف انواع وضعیت ارجاع ( جهت اطلاع، اقدام، پیگیری و … ).
 • تعریف انواع دبیرخانه با امکان معرفی نوع شماره‌دهی بصورت متمرکز برای نامه‌های وارده و صادره یا مستقل.
 • معرفی نحوه دسترسی کاربران به دبیرخانه.
 • تعریف انواع پرونده‌های بایگانی بر اساس موضوع و شماره کلاسه.
 • ثبت مشخصات نامه‌های وارده و صادره شامل شماره، تاریخ، موضوع و شرح و … .
 • امکان نگهداری تاریخ نامه‌ها بصورت شمسی و میلادی و تبدیل هریک از آن‌ها به یکدیگر.
 • نگهداری زمان ( ساعت و تاریخ ) و ثبت کننده و اقدام کننده نامه‌های وارده و صادره.
 • اختصاص شماره اندیکاتور بصورت دستی یا اتوماتیک.
 • معرفی انواع پیوست‌ها و ضمائم نامه‌های وارده و صادره.
 • امکان ثبت رونوشت‌های نامه‌های صادره و وارده.
 • ثبت پیرو و عطف نامه‌ها و ارتباط هر یک از آن‌ها به یکدیگر.
 • اسکن تصاویر نامه‌ها و کلیه ضمائم آن و نگهداری در سیستم ( تعداد صفحات اسکن نامحدود است).
 • ارجاع نامه‌ها به گیرنده یا گیرندگان مختلف در قالب سیستم کارتابل.
 • امکان مشاهده کلیه ارجاعات نامه در هر لحظه و اقدامات انجام شده بر روی آن.
 • تایپ نامه‌های صادره با استفاده از نرم‌افزار word از داخل سیستم و نگهداری آن در بانک اطلاعاتی سیستم.
 • نمایش اطلاعات نامه بصورت لیستی و فرمی.
 • انجام جستجو بر روی اطلاعات نامه‌های وارده و صادره با امکان پرس و جوهای مختلف در کلیه فیلدهای اطلاعاتی نامه.
 • امکان تعریف کلید واژه برای نامه‌های وارده و صادره.
 • نمایش درختی موضوع و کلید واژه‌ها با امکان فیلتر آن‌ها.
 • امکان ارسال نامه‌های صادره از طریق فاکس.
 • امکان تعریف مکاتبات داخلی بین واحدها.
 • ثبت مشخصات ثبت‌کننده مکاتبات داخلی.
 • امکان الحاق فایل‌های PDF ،RTF ،TXT ، DOC و گرافیکی به مکاتبات داخلی.
 • ارجاع مکاتبات داخلی به افراد واحدهای مختلف از طریق سیستم کارتابل.
۰۱۸۰۳۳_drugs-like-opioids-ca