سیستم انبارداری
سیستم انبارداری، به عنوان کنترل کننده کليه تبادلات کالايي در سيستم‌هاي يکپارچه به خصوص در شرکت‌هايي با فعاليت‌هاي توليدي و بازرگاني مطرح بوده و نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌کند.
ارتباط سيستم انبارداري با ساير سيستم‌ها از قبيل نرم‌افزار فروش، تدارکات داخلي و نرم‌افزارهاي حوزه صنعتي از طريق دريافت دستورات ورود کالاهاي خريداري شده يا خروج کالاهاي فروش رفته و همچنين کنترل صحت گردش کالا جهت برآوردن نيازهاي اين سيستم‌ها از اهميت بالايي برخوردار است.
امکانات
 • گروه بندي و طبقه بندي واحدهاي مختلف، اعتبار گردش در انبارهاي متعدد براي کالا.
  • تعريف بارکد و شماره فني براي هر کالا و قابليت چاپ بارکد.
  • تعريف دايناميک روال‌ها و پروسه‌هاي ورود و خروج کالا بر مبناي همديگر.
  • قابليت رزرو کالا در قالب درخواست‌هاي خروج، رزرو از فروش و رزرو از توليد.
  • تعريف فرمول مونتاژ کالا و کالاي مشابه.
  • صدور بارنامه عطف يک يا چند خروج کالا از انبار.
  • انبار گرداني و صدور اتوماتيک اسناد کسر و اضافي انبار.
  • وضعيت اسناد انبار به معني تفکيک و طبقه بندي اسناد انبار به صورت دلخواه انباردار.
  • ميانگين و صدور اسناد ريالي انبار بصورت  FIFO و LIFO
 • (First In, First Out) FIFO ( اولین موجودی که تولید یا خریداری می‌شود، بایستی اولین فروش باشد ).
 • (Last In, First Out) LIFO ( آخرین کالای موجودی، بایستی اولین کالای خریداری شده باشد ).
 • محاسبات صدور اسناد تعديل ريالي و تعدادي، جهت اصلاح گردش‌هاي تاييد شده قبلي.
 • فرم‌هاي مرور و تحليل گردش کالاهای متنوع، جهت اطلاع و گزارش.
 • اتصال باسکول به سیستم ورود يا خروج  اسناد باسکول.
مزايا
 • استفاده از کنترل‌هاي جانبي مانند: باسکول، رهگيري کالا، محل فيزيکي کارت ورود و غيره.
 • استقلال سيستم انبار در عين يکپارچگي با سيستم‌هاي تدارکات، فروش و حسابداري.
 • کنترل تعدادي گردش کالا، براي سيستم‌هاي فروش، تدارکات و توليد.
 • حسابداري دقيق انبار با امکان صدور سند تعديل منطبق بر استانداردهاي حسابداري.
 • تعريف انبارها و ايجاد ارتباط آن‌ها با اعتبارات جاري و عمراني.
 • تعريف دسترسي در سطح انبار.
 • پوشش کليه فرآيندهاي ورود و خروج کالاها در اسناد انبار بر اساس اعتبارات جاري و عمراني.
 • صدور اسناد انبار بر اساس دوره مالي اعتبارات جاري و عمراني.
 • رديابي کالاها در هنگام ورود و خروج به انبار بر اساس عواملي همچون طرح، پروژه، سريال خاص هر کالا، فروشندگان و … .
 • گزارشات موجودي کالا بر اساس اعتبارات جاري و عمراني به تفکيک موجودي جاري و سنواتي.
 • استفاده از روش‌هاي قيمت‌گذاري ميانگين موزون و FIFO در حسابداري انبار در سطح انبار.
 • قيمت‌گذاري اسناد و انجام محاسبات لازم در هنگام عمليات تعديل اسناد به صورت خودکار.
 • دسترسي لحظه‌اي به کاردکس و ميزان موجودي در سطح انبار يا سازمان.
 • عمليات انبارگرداني و تنظيم عمليات بر اساس نياز سازمان و صدور سند کسري و اضافي انبارگرداني.
 • صدور تگ‌هاي انبارگرداني بر اساس نحوه اجراي عمليات از قبيل صدور تگ سفيد و صدور تگ کالاهاي جديد.
 • کاردکس‌هاي تعدادي و ريالي به تفکيک انبارها بر اساس اعتبارات جاري و عمراني.
 • گردش کالاها بر حسب هر انبار و اعتبار جاري يا عمراني.
 • برنامه‌ريزي براي کاهش هزينه‌هاي نگهداري کالا.
 • اطلاعات صحيح و به موقع از وضعيت و محل نگهداري کالاها.
 • ارتباط يکپارچه با ساير سيستم‌ها.
 • ثبت اسناد انبار همزمان بر روي شبکه.
 • قابليت ممنوع‌المعامله کردن يا تعيين سقف اعتبار بدهکاري و بستانکاري براي طرف حساب.
 • اطلاع از انواع قيمت‌ها هنگام صدور سند مانند آخرين في فروش به شخص، ميانگين خريد و … .
 • قابليت محاسبه ميانگين قيمت ورود و خروج، آخرين خريد و آخرين فروش براي هر کدام از کالاها.
 • چاپ اتوماتيک سند، پس از صدور فاکتور بر روي هر پرينتر تحت شبکه.
 • تائيد کنترل تعدادي موجودي انبار و ريالي کردن اسناد انبار و صدور سند حسابداري براي قيمت تمام شده‌ها.
 • آلارم برای کالاهايي که بعد از هر بار ورود به نرم‌افزار به نقطه سفارش رسيده‌اند.
 • صدور اتوماتيک اسناد حسابداري، اسناد مربوط به انبار، مصرف، قيمت تمام شده کالاي فروش رفته، تخفيف، بازارياب، هزينه و خدمات.
 • تعريف نحوه سند خوردن سيستم حسابداري از طريق سيستم انبار.
 • تجميع تمام اسناد زده شده از سيستم انبار بر روي يک سند حسابداري و گزارش پايان روز گردش مالي کار.
 • ايميل، آدرس، منطقه جغرافيايي و تعريف مشخصات کامل مشتري، شماره تلفن و … .
 • گروه بندي مشتريان و انواع مشتري.
 • محاسبه بهاي تمام شده کالاي فروش رفته انبار.
 • ثبت و صدور اتوماتيک اسناد حسابداري انبار در سيستم حسابداري.
 • قابليت صدور اتوماتيک انواع سندهاي پايان دوره، ابتداي دوره و سند مصرف براي کار توليدي و … .
 • جا به جايي فاکتورهاي انبار از يک سيستم به سيستم ديگر به وسيله عمليات import و export بدون نياز به حمل پشتيبان.
 • قابليت منفي شدن موجودي انبار.
 • مشاهده مبلغ خريدها هنگام فروش.
 • تخصيص تخفيف در سطر و تخفيف در سطح سند جدا از هم.
 • اعلام به روز موجودي انبارها و گردش کالاها و مقايسه مقادير ريالي و تعدادي وارده و خارجه از انبار.
 • تعريف نحوه قيمت‌گذاري کالاها، توسط ليست قيمت کالاها به همراه امکان شرط‌گذاري فرمولار تاريخ پوشش.
 • تعريف شرايط عامل‌گذاري متفاوت و فرمولار مانند شرط تخفيف يا اشانتيون از يک ميزان خريد به بالاتر.
 • تعيين قيمت‌هاي فروش متفاوت براي هر نوع کالا و هر نوع از طرف حساب‌ها.
 • ثبت و اعلام و گزارش و گردش حساب بدهکاري و بستانکاري طرف حساب‌هاي سيستم انبار به صورت اتوماتيک.
 • فرم مرور قيمت تمام شده کالاي فروش رفته، امکان گزارش‌گيري و مشاهده ميزان سود علي‌الحساب فاکتور هر کالا و هر شخص و گروه طرف حساب‌ها و … با قابليت ترکيب با محدوده تاريخ.
گزارشات
 • گزارش کاردکس کالا ( مقداري و ريالي )، کاردکس تجمیعي کالا به تفکيک روز و گزارش گردش کليه کالاها به تفکيک انبار و در هر مقطع زماني.
 • گزارشات تحليلي و نموداري خاص.
 • گزارش موجودي کالا به تفکيک انبار و گزارش موجودي کالا بر اساس گروه‌هاي کالا در تاريخ معين به دو صورت مقداري و مقداري / ريالي.
 • گزارش تگ‌هاي انبار، همراه با گزارش شمارش‌هاي اول تا سوم انبارگرداني و گزارش‌هاي مغايرت موجودي انبارها.
 • گزارش مقايسه‌اي موجودي کالا در مجموعه انبارهاي انتخابي کاربر.
 • گزارش موجودي کالا، قيمت تمام شده، سود و زيان به تفکيک کالا و انبار در فاصله تاريخي معين.
 • گزارش گردش کالا، با سريال مشخص و موجودي کالاها به تفکيک سريال.
 • گزارش تطبيق عمليات کالا و اسناد مالي مرتبط و مغايرت‌هاي موجود.
 • گزارش کنترل گردش و مانده موجودي کالا و گردش و مانده حساب‌هاي مالي مرتبط در فاصله زماني مشخص.
 • ارسال تمامي گزارشات به صورت فایل excel
 • طراحي و ويرايش گزارشات به دلخواه کاربر.
 • خروجي کليه گزارشات در قالب word ، excel ، pdf و … .
۰۱۸۰۳۳_drugs-like-opioids-ca